Kardiyoloji

kardioloji-1200x413.jpg

KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji bölümü sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, koroner yoğun bakım ve anjiyo laburatuvarları bu çalışmalara destek vermektedir. Kardiyoloji bölümünde; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolestrolemi başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır. Yine kardiyoloji bölümümüz; girişimsel kardiyoloji ve girişimsel olmayan kardiyoloji alanında hizmet vermektedir. Hastalar için özel bir veri tabanı tutulmakta, ameliyetlarla ilgili kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirlmektedir. Kardiyoloji bölümünde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlendirilebilir.

Girişimsel olmayan işemler:

– Hastalık risk ve taraması

– Efor testi

– 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri

– Stres ekokardiografileri

– 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi

– Multidetektör BT ile kalsiyum taraması

– BT koroner anjiografi

Girimsel işlemler:

– Kardiak Katerizasyon ve koroner anjiografi

– Koroner anjioplasti, stent yerleştirme, atrektomi

– İlgili tüm acil işlemler


Bu Birimdeki DoktorlarımızCopyright by Anadolu Hastanesi 2016. All rights reserved.