Girişimsel Radyoloji

Radyolojinin alt birimi olup kendi içerisinde de dallara ayrılmaktadır. Girişimsel Radyoloji, cerrahi kesisi oluşturmadan, iğne deliği küçüklüğündeki yollarla vücuda girilerek gerçekleştirilen tanı ve tedavi yöntemlerini içerir. Kendi içerisinde damar problemleri ile ilgilenen birimine vasküler girişimsel radyoloji, damar dışındaki vücudun geri kalan alanları ile  ilgilenen bölümüne non-vasküler girişimsel radyoloji (damar dışı girişimsel radyoloji) denir.

Vasküler girişimsel radyolojide yöntem hastalıkların damar içinden tedavisidir ( endovasküler tedavi ). Bu yöntem, vücudumuzdaki atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları, beyin damarları ve diğer atardamar balonlaşmaları, bacaktaki toplardamar yetmezlikleri ve varislerin tedavisinde günümüzde yoğun olarak uygulanmaktadır. Endovasküler tedavi ile, iyi huylu ya da kötü huylu bazı tümörler de besleyici atardamarlardan ilaç verilerek ya da besleyici damarları tıkanarak tedavi edilebilmektedir.

Damar dışı girişimsel radyolojide ciltten iğne ile girilerek yapılan özel girişimsel tedavilerdir.  Karın boşluğu ya da göğüs boşluğunda oluşmuş her türlü apse ve sıvı birikimlerinin ciltten özel cihazlar ile boşaltılması.  Böbrek kistlerinin hastaya zarar vermesi durumunda ciltten boşatılıp tedavisi (apse drenajı).  Böbrek ve idrar yolu tıkanıklıklarında idrarın vücuttan atılamayıp böbreğe zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması (nefrostomi) ya da mesaneye geçişin sağlanması (antegrad üreteral stent). Karaciğer, safra yolu ya da pankreas hastalıklarında safra yolu tıkanması halinde safranın vücuda zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması ya da balon ve stent ile içerideki tıkanıklığın açılması, özellikle karaciğerde görülen parazit kistlerinin (kist hidatik) ciltten boşaltılıp özel bir tedavi ile kurutulması gibi işlemleri içermektedir.

Girişimsel radyolojinin avantajı; işlemlerin kapalı yapılması, kesi içermemesi,direk sorunlu odağa yönelik çalışılması  ve hastaya mümkün olan en küçük girişimin uygulanmasıdır. Bu nedenle cerrahi işlemlere kıyasla hastanın hastanede yatış süresinin kısa olması ve iyileşme sürecinin daha hızlı olmasıdır.


Bu Birimdeki DoktorlarımızCopyright by Anadolu Hastanesi 2016. All rights reserved.