Gastroenteroloji

Panendoskopi

Işıklı bir sistem olan endoskop kullanılarak yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelenmektedir. Panendoskopi; peptik ülser, yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri başta olmak üzere pek çok hastalığın teşhisinde altın standart oluşturmaktadır. Ayrıca peptik ülsere bağlı kanamalar ve kronik karaciğer hastalarında gelişen varis kanamaları başta olmak üzere üst gastrointestinal sistem kanamalarında minimal invazif tedavi olanakları sunmaktadır. Yemek borusu ya da mide çıkışında (pilor kanalı) gelişen darlıklar değişik endoskopik yöntemlerler genişletilebilmektedir. Yemek borusunun kansere bağlı darlıklarında stent (tüp) yerleştirilerek hastanın normal yolla beslenmesi sağlanabilmektedir.

Rektoskopi

vRektoskopi makat ve kalın barsağın distal (en uç) 25 santimini değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması rektum kanserlerinin erken tanısı için önemlidir. Ayrıca bazı tip hemoroidler bağlama yöntemiyle tedavi edilebilmektedir .

ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi)

Safra kanallarını ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Safra kanalı taşlarının ameliyatsız çıkarılmasını mümkün kılmaktadır.

Doktorun uygun gördüğü durumlarda karaciğer dokusunun incelenmesine olanak sağlayan bir işlemdir.

Karaciğer biyopsisikaraciger-enzimlerinin-yuksek-cikmasi

Peritonoskopi

Karın duvarı ve karın içi organların direkt görüntülenmesini ve biyopsi alınmasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle nedeni bulunamayan karın içinde sıvı birikimi olan hastalarda tanısal önemi büyüktür.


Bu Birimdeki DoktorlarımızCopyright by Anadolu Hastanesi 2016. All rights reserved.