Anatolia Kids Club, Mitglieder der Sonderrabatte und gute Organisationen aus jeder teilnehmenden sunuyor.s Karriere, Sie profitieren auch von den anatolischen Kinderclub-Angeboten.Runatolia Sadece bir maraton organizasyonu değil, 3 güne yayılan farklı etkinlikleriyle bir spor festivali haline dönüşen Runatolia başlıyor. Halkı ve çocukları spora teşvik etmeye yöneliktir...Hekimlerimizin uzman olduklarını konuları detaylı bir şekilde uygulamalarını göstererek anlattığı internet kanalı yayına açılmıştır. Tüm sorularınıza uygulaması ile birlikte yanıt bulacaksınız.


Copyright by Anadolu Hastanesi 2016. All rights reserved.