Böbrek Taşı Nedenleri ve Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek taşları ülkemizde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Eski zamanlardan bu yana insanları rahatsız eden böbrek taşları son 20 yıldır ciddi ölçüde artmıştır. Bunun sebebinin ise beslenme alışkanlıkları ve az sıvı almaya bağlı olduğu düşünülmektedirler.

Son yıllarda böbrek taşı tedavisinde endoskopik tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi böbrek ve idrar kanallarındaki taşlara anında müdahale yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bu sayede taş kırma tedavisi veya açık cerrahideki ağrılı tedavi sürecine hasta maruz kalmayabilmektedir. Endoskopik yöntemlere lazer tedavisinin eklenmesi ile böbrek taşı ve idrar yolu taşı kolayca tedavi edilebilmektedir.

Böbrek taşı nedenleri

Yetersiz sıvı alımı ve yeterli sıvı tüketilmezse idrar içerisinde taş oluşumuna neden olan kimyasalların konsantrasyonu artar ve taş oluşum riski artar. Bundan dolayıdır ki sıak kuşaklarda yaşayan insanlarda taş oluşum riski daha fazladır.

Kalıtsal Nedenler: Ailesinde daha önce böbrek taşı oluşmuş insanlarda böbrek taşı oluşma riski daha fazladır. Yine böbrek taşı oluşmuş insanlarda önündeki 5 yıl içerisinde tekrar taş oluşumuna çok yüksek ihtimaldir.

Yaş Cinsiyet ve Irk: Erkeklerde ve beyaz ırklarda daha çok görülen böbrek taşı hastalığı özellikle 30-50 yaş arası ortaya çıkar.

Diyet Yüksek hayvansal protein ve düşük lif içeren besinleri tüketmek taş oluşturma riski artar. Fazla tuz tüketimi de çok tehlikelidir.

Yukarıda ifade edilen böbrek taşı nedenlerine ek olarak hareketsiz kalmak da taş oluşumu riskini arttırır.

Böbrek taşı tedavisi

Böbrek taşı tedavisinde yaygın olarak kullanılan 2 yöntem vardır. Bunlar şunlardır:

1) ESWL (Şok dalgaları ile taş kırma yöntemi):Vücut dışından gönderilen şok dalgaları ile idrar kanalındaki ve böbrekteki taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Tedavinin bir veya birkaç seansta yapılması gerekebilmektedir. Hastaların ayaktan gelip tedavilerini yaptırıp günlük işlerine devam edebildikleri bir yöntemdir. Taşın kanalda olduğu durumlarda görülmesi zor olduğu için taş kırma başarısını ve etkinliğini azaltmaktadır. Aynı şekilde büyük boyutlu taşlarda taşın kırılıp tamamen temizlenmesi için 3-4 seans yetmeyeceği için kullanımı tercih edilmemektedir. Böbrekte her taş kırma seansında belli bir miktar böbrek hücresi (nefron) kaybı yaşanmaktadır bu da taş kırma seanslarının 3- 4 ile sınırlı tutulması için bir sebep teşkil etmektedir.

2) Endoskopik üreter taşı tedavisi: Böbrek ve İdrar kanalındaki taşlarda ESWL yönteminin uygulanamadığı veya etkili olmadığı durumlarda idrar yolundan ince çaplı sert veya yumuşak aletlerle girerek taşların lazer teknolojisi ile yok edildiği veya küçük parçalar haline getirilip dışarı alındığı bir yöntemdir. Acil durumlarda yani taşın idrar yolunu tam olarak kapattığı ve ilaçlarla ağrısı geçirilemeyen hastalarda en çok kullanılan yöntemdir.

Genel anestezi altında yapılan operasyonda hiçbir kesi olmadığı için hastalar günlük işlerini rahatlıkla yapabilmektedir. Taş tamamen ortadan kaldırıldığı için hastaların ağrısı da olmamaktadır.

Mini-Perkütan Nefrolitotomi(PNL): ESWL yöntemi ile kırılamayan ve boyut olarak büyük taşlarda böbreğe dıştan endoskopik aletlerle küçük bir delik açıp taşların parçalanarak dışarı alındığı bir yöntemdir. Bu yöntem çok büyük boyutlu taşlarda kullanılan genel anestezi altında uygulanan bir operasyondur. Hastaların 1-3 gün arasında hastanede kalmaları gerekmektedir. Hastalar taburcu olduktan sonra çok rahatlıkla günlük işlerini yapabilmektedirler. Vücudun arka tarafında böbrek lokalizasyonunda yaklaşık işaret parmağı kalınlığı kadar bir delikten bu operasyon yapılmaktadır. Kesinin çok küçük olması ameliyat sonrası ağrı çok az olmasına ve iyileşmenin çok daha hızlı olmasına yardım etmektedir.


Copyright by Anadolu Hastanesi 2016. All rights reserved.